<%@ Language=Inherit from Web %> biskup_komunikat

SERWIS INFORMACYJNY PARAFII KATEDRALNEJ W SANDOMIERZU

Strona główna Biskup Ordynariusz Biskupi sandomierscy

 
    
Biskup Ordynariusz
Krzysztof Nitkiewicz
 
Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz urodził się 17 lipca 1960 roku w Białymstoku (syn Jerzego i Otylii z d. Bartnik).

Po ukończeniu szkoły podstawowej (SP nr 5 w Białymstoku) i średniej
(V LO w Białymstoku) w roku 1979 wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1985 roku z rąk bp. Edwarda Kisiela, Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku.
Studia uwieńczył obroną pracy magisterskiej z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po świeceniach przez rok pracował jako wikariusz w parafii
p.w. Św. Antoniego w Sokółce (1985-1986).

W 1986 roku został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu, które ukończył doktoratem z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, napisanym pod kierunkiem prymasa Węgier, kardynała Petera Erdö.

W roku 1991 powrócił do diecezji i objął urząd wiceoficjała Sądu Metropolitalnego
w Białymstoku, a także został mianowany wykładowcą prawa kanonicznego w AWSD
w Białymstoku. W tym czasie pracował również jako katecheta w VI LO w Białymstoku.

1 lipca 1992 roku został powołany do pracy w Kongregacji ds. Kościołów wschodnich
w Rzymie, a w roku 2002 objął funkcję jej podsekretarza. Jako pracownik Kongregacji prowadził również pracę duszpasterską w kościele Św. Klemensa na Monte Sacro,
a także wśród rzymskich skautów. W lutym 2009 roku został mianowany rektorem kościoła Św. Błażeja w Rzymie, gdzie liturgię odprawiają Ormianie katoliccy
i apostolscy.

Od roku 1995 był postulatorem w procesie beatyfikacyjnego ks. Michała Sopoćki, uwieńczonego beatyfikacją 28 października 2008 roku w Białymstoku.
Obecnie prowadzi sprawę beatyfikacyjną kardynała Hozjusza. W 1996 roku otrzymał godność kapelana honorowego, a w 2006 prałata honorowego Jego Świątobliwości.
W Archidiecezji Białostockiej od roku 2002 jest kanonikiem gremialnym Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

13 czerwca 2009 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem sandomierskim. Ingres do katedry sandomierskiej i święcenia biskupie odbyły się 4 lipca 2009 roku.
 

 Rzymskokatolicka Parafia Katedralna
ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz, tel. (015) 8327343, tel.fax (015) 6445698

copyright © jc ● Wszelkie prawa zastrzeżone