<%@ Language=Inherit from Web %> biskup_komunikat Pop-Up Window

SERWIS INFORMACYJNY PARAFII KATEDRALNEJ W SANDOMIERZU

Strona główna Biskup Ordynariusz Biskupi sandomierscy

BISKUPI SANDOMIERSCY
 
 

Biskup Szczepan Hołowczyc

1818

Biskup Adam Prosper Burzyński

1819-1830

Biskup nominat Klemens B±kiewicz

1840-1842

Biskup Józef Joachim Goldtman

1844-1852

Biskup Józef Michał Juszyński

1859-1880

Biskup Antoni Ksawery Sotkiewicz

1883-1901

Biskup Stefan Aleksander Zwierowicz

1902-1908

Biskup Marian Józef Ryx

1910-1930

Biskup Włodzimierz Jasiński

1930-1934

Biskup Jan Kanty Lorek

1936-1967

Biskup Piotr Gołębiowski

1968-1980

Biskup Edward Materski

1981-1992

Biskup Andrzej Dzięga

2002-2009
biskupi pomocniczy

Biskup Aleksander Dobrzański

1818-1831

Biskup Paweł Kubicki

1918-1944

Biskup Piotr Gołębiowski

1957-1967

Biskup Walenty Wójcik

1961-1990

Biskup Stanisław Adam Sygnet

1976-1985

Biskup Adam Odzimek

1985-1992

Biskup Marian Kazimierz Zimałek

1987-2008
 
 

Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz

od 2009

Biskup Edward Marian Frankowski

od 1992

Biskup Senior Wacław ¦wierzawski

1992-2002

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna
ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz, tel. (015) 8327343, tel.fax (015) 6445698

copyright © jc ● Wszelkie prawa zastrzeżone