pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

 

 

Serdecznie witamy. Jest 

  Strona główna Informacje Renowacja Galeria Jan Paweł II

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona główna

Historia Świątyni i Parafii

   
Nasz Patron
Złote Myśli
Biskup - zakonnik
Nabożeństwo
Modlitwa
   

Błogosławiony Wincenty Kadłubek

 

NABOŻEŃSTWO

 

 

   
  PIEŚŃ

 

 
   
  Bądź pozdrowiony
   
  Bądź pozdrowiony Mężu znakomity,
Mistrzu Wincenty, Tyś wzorem pokory,
Daj niech poznamy dar łask Twych obfity,
Daj męstwo słabym, zdrowie, radość chorym.
   
  Pośpiesz się pośpiesz z Twą opieką z nieba
Łask Twoich dzisiaj bardzo nam potrzeba.
   
  Zewsząd nas ciśnie błędnych myśli wiele,
Daj nam umacniać wiary skarb nasz święty,
Byśmy trwać mogli wiernie przy kościele,
Racz nas wspomagać Patronie Wincenty.
   
  Pośpiesz się pośpiesz z Twą opieką z nieba
Łask Twoich dzisiaj bardzo nam potrzeba.
   
  Jutrzenko Polskiej wiernej Bogu ziemi,
Spraw niech Twój naród męstwem wiary słynie,
Wspieraj nas zawsze modlitwami swymi,
A wiara święta pośród nas nie zginie.
   
  Pośpiesz się pośpiesz z Twą opieką z nieba
Łask Twoich dzisiaj bardzo nam potrzeba.

 

 

obraz bł. Wincentego Kadłubka
z ołtarza w Bazylice Katedralnej
w Sandomierzu

 
 

 

 MODLITWA
 

 

Błogosławiony Patronie nasz, Wincenty, wejrzyj na nas z nieba i wspomagaj w każdej potrzebie.
Naucz nas kochać Boga i bliźnich naszych w Bogu.
Naucz nas zgadzać się ze świętą Jego wolą.
Wzbudź we wszystkich stanach ducha ofiary i zaparcia, umartwienia i pokuty. Otocz opieką rodziny i domy nasze.
Niech w nich słynie życie cnotliwe i dobry obyczaj.
Niech na ziemi naszej zakwitnie pokój i zgoda bratnia.
Wstaw się i dziś za nami, wskaż drogę do nieba, Pokorny Sługo Boży.

 

 

Wezwania do błogosławionego Wincentego:
 

 

Wypowiedzenie/odczytanie intencji:........................................wezwania: /do wyboru/

 

 
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, - módl się za nami,
Orędowniku nasz u Boga,  
Wierny sługo Jezusa Chrystusa,  
Pokorny czcicielu królowej Niebios,  
Pałający miłością do Jezusa Eucharystycznego,  
Gorliwy pasterzu ludu Bożego,  
Ozdobo Kościoła świętego,  
Chlubo zakonu cysterskiego,  
Wzorze Kościoła ubogich,  
Słynny biskupie krakowski,  
Odważny czcicielu biskupa Stanisława,  
Mężu nauką i cnotą znakomity,  
Skrzętny dziejów pisarzu,  
Roztropny doradco królewski,  
Wzorze pokory i pokuty,  
Ojcze opuszczonych sierot,  
Szermierzu sprawiedliwości,  
Obrońco prześladowanych,  
Pocieszycielu strapionych,  
Ojcze kultury chrześcijańskiej w Polsce,  
Nauczycielu miłości Ojczyzny,  
Opiekunie ludu wiernego,  
Stróżu ojczystej ziemi,  
Jutrzenko lepszej przyszłości,  
   
My grzeszni pokornie prosimy - przyczyń się za nami Bł. Wincenty
   
Aby nas Bóg łaską niezłomnej wiary obdarzyć raczył,  
Aby nas Bóg nadzieją wiecznego szczęścia pocieszyć raczył,  
Aby nas Bóg miłością ewangeliczną natchnąć raczył,  
Aby nas Bóg w przywiązaniu do Matki Kościoła wspomagać raczył,  
Aby nas Bóg i Kościół w Polsce męstwem obdarzać raczył,  
Aby nas Bóg i rodziny polskie opieką swą otoczyć raczył,  
Aby nas Bóg i młodzież naszą w trzeźwości ugruntować raczył,  
Aby nas Bóg od nałogu pijaństwa bronić raczył,  
Aby nas Bóg od niewiary i ateizmu ochronić raczył,  
Aby Nas Bóg i młodzież polską w czystości zachować raczył,  
Aby nas Bóg w jedności i zgodzie braterskiej umocnić raczył,  
   
- przyczyń się za nami Bł. Wincenty  
   
Aby nas Bóg i Ojczyznę naszą od wszelkich klęsk, a zwłaszcza od wojny ochronić raczył,  
   
- przyczyń się za nami Bł. Wincenty  
   
Aby nam Bóg zwycięstwo i pokój na ziemi i wieczne szczęście w niebie łaskawie dać raczył,  
   
- przyczyń się za nami Bł. Wincenty  
   
Kapłan:  
Panie wysłuchaj modlitwy nasze  
   
Wierni:  
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie  
   
Módlmy się:  
Boże, który Błogosławionego Wincentego biskupa, unikającego zaszczytów świata, okryłeś chwałą pokory, prosimy Cię, abyśmy korzystając z przykładu tak wielkiej cnoty zasłużyli na udział w chwale niebieskiej.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
 

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna, ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz, tel. (015) 8327343, tel.fax (015) 6445698

           

copyright © jc Wszelkie prawa zastrzeżone