pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

 

 

Serdecznie witamy. Jest 

  Strona główna Informacje Renowacja Galeria Jan Paweł II

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona główna

Historia Świątyni i Parafii

   
Nasz Patron
Złote Myśli
Biskup - zakonnik
Nabożeństwo
Modlitwa
   

ROZDZIAŁ

Błogosławiony Wincenty Kadłubek

DZIEWIĄTY

NAUKA MORALNA

 

 

ROZDZ. I ROZDZ. II ROZDZ. III ROZDZ. IV ROZDZ. V ROZDZ. VI ROZDZ. VII ROZDZ. VIII ROZDZ. IX
 

 

Przejmij się, o miły czytelniku, a zwłaszcza ty, młodzieńcze, duchem modlitwy i pobożnością błogosławionego Wincentego Kadłubka! Pobożność, bowiem to perła w koronie, która zdobi czoło młodzieńca, a ona objawia się w gorącem zamiłowaniu modlitwy. Modlitwa to mowa miłości ku Bogu. Jeżeli kochasz Boga, to nie potrzeba cię do modlitwy zachęcać
i zniewalać; miłość ku Bogu sama cię do tego zapali, a wtenczas rano zwracać będziesz do Niego twoje myśli i westchnienia, a ostatnie pozdrowienie twojego serca wieczorem do niego będzie należało; z Bogiem i Panem twoim, który wszędzie przecież jest z tobą, będziesz i wśród dnia raz po raz przestawał, będziesz go raz po raz chwalił i uwielbiał, a od czasu do czasu składał Mu w ofierze twoje mozoły i prace; będziesz go prosił o pomoc i opiekę, gdy krzyż , jaki ciebie przygniecie do ziemi. Kochaj Boga prawdziwie i bezustannie, a wtenczas będziesz się kochał w modlitwie, bo modlitwa jest tylko wyrazem przyrodzonym, mową miłości ku Bogu. Ale modlitwa jest też środkiem zbawiennym łask Boskich, jest źródłem skarbów nadprzyrodzonych. Słusznie mówi Jan Chryzostom: “Jako miasto murem nieobwarowane łatwo nieprzyjaciele zdobywają, dlatego, że muru mu braknie, który napaść nieprzyjaciół wstrzymuje, tak i szatan łatwo podbija pod moc swoją ową duszę, której nie broni mur obronny modlitwy i bez trudności spycha ją w przepaść złości wszelakich. Szatan nie ma odwagi zbliżyć się do duszy przez modlitwę strzeżonej, bo boi się mocy i stałości, którą jej modlitwa nadaje; modlitwa, bowiem więcej wzmacnia dusze, aniżeli chleb ciało" A św. Augustyn nazywa modlitwę - “kluczem do nieba, którym skarb Boży sobie otwierać możemy". Więc, młodzieńcze, kochaj się w modlitwie i oddawaj się modlitwie, a wtenczas będziesz mógł się spodziewać, że młodość twoją jako dziecko Boże przepędzisz cnotliwie i szczęśliwie. Bóg cię wtenczas szczególniejszą opieka otoczy.

 

Módl się pilnie, regularnie, co rano i co wieczór. Rano czyń zawsze dobre postanowienia na dzień rozpoczęty; postanawiaj sobie uważać przy pewnych sposobnościach na błąd, któremu szczególnie podlegasz, na złe twoje skłonności, a proś Zbawiciela z całą pokorą o łaskę i pomoc, abyś wiernie dotrzymał swoich postanowień. Wieczorem dziękuj Bogu
za wszystkie dobrodziejstwa, których ci udzielił przez cały dzień; uczyń krótki rachunek sumienia z grzechów i błędów dnia ubiegłego, rozbudź żal za grzechy i połącz z nim mocne postanowienie, że nie powtórzysz więcej tego grzechu, że dnia następnego będziesz uważniejszy, lepszy. W końcu poleć się nieskończonej dobroci Bożej, Matce twojej niebieskiej, Najśw. Maryi Pannie, i twojemu aniołowi stróżowi, abyś wśród nocy był wolny od wszelakich niebezpieczeństw ciała i duszy.
Aby rano i wieczór dobrze się modlić, do tego nie potrzebujesz więcej czasu, niż dziesięciu minut; ale musisz wtenczas
z uwagą się modlić i o niczem innem nie myśleć; musisz ten czas sumiennie wyzyskać. Na jedno jednakże zwracam ci jeszcze uwagę; abyś modlitwę poranną i wieczorną odprawiał klęcząc, bo wtenczas modlitwa twoja ma więcej mocy, wtenczas pokora i zaparcie się siebie łączą się z modlitwą. Zresztą wobec Boga myśmy biednemi istotami, prochem tylko; myśmy grzeszni, a dlatego przystoi nam wobec Boga zginać kolana, kiedy żebrzemy u Niego o litość i miłosierdzie.

 

Jeżeli odwykłeś od tego, zacznij znów od dzisiaj na kolanach odmawiać pacierze poranne i wieczorne, a będziesz widział jak szczerze i serdecznie modlitwa z serca twego popłynie, ile szczęścia wśród niej doznasz. W duszy młodzieńca, dziewczyny słonce wschodzi, rozjaśnia się wtenczas, kiedy w pokorze zgiąwszy kolana, z Panem i Bogiem w modlitwie pobożnej rozmowy prowadzi.

 

 

 

z "Przewodnika chrześcijanina rzymskokatolickiego"

wydanego 30 maja 1905 roku. Opracował Ks. Teofil Gapczynski. Wydanie pierwsze. Stutgart. Z księgarni katolickiej Otona Thomy

 

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna, ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz, tel. (015) 8327343, tel.fax (015) 6445698

           

copyright © jc Wszelkie prawa zastrzeżone